U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

doelstelling

Artikel 2, lid 1. van de statuten van de Stichting Licht op Schoonhoven luidt:

De stichting heeft ten doel:

  1. Het (laten) produceren en (laten) distribueren van een boek over de Delftse beeldend kunstenaar Jan Schoonhoven met alle bijkomende activiteiten die daartoe benodigd zijn  en eventueel daaruit voortvloeien. Het boek zal een aanvulling zijn op de tentoonstelling van Museum Prinsenhof die in het najaar van tweeduizendvijftien aan Jan Schoonhoven wordt gewijd.

  2. Het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

In Artikel 2, lid 2. van de statuten staat verder:

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bijeenbrengen van gelden (sponsors, donaties, subsidie, et cetera), het zoeken van de juiste (markt)partijen, het maken van promotie.